MF Banka: Korona smanjila u 2020. dobit za 27,5%, na 4,3 miliona KM

0
443
Aktiva banjalučke MF Banke je u 2021. porasla za 15,8 posto, na 601,74 miliona

MF Banka a.d. Banja Luka je i pored otežanih uslova poslovanja zbog pandemije u 2020. godini ostvarila neto dobit od blizu 4,32 miliona KM, ali je ipak profit u odnosu na 2019. (5,95 miliona) smanjen za 1,64 miliona, odnosno za -27,5%.
Na te rezultate značajno je uticala korona-kriza i uvođenje moratorija na otplatu kredita, kao i veće rezervacije za potencijalne gubitke, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Ipak, prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja MF Banke, neto prihodi od kamata u 2020. porasli su za 2,95 miliona KM (+14%) i iznosili su 24,07 miliona u odnosu na 21,12 miliona KM iz prethodne godine.
Porasli su i neto prihodi banke od naknada i provizija za 450,6 hiljada KM (+6,8%), na 7,08 miliona sa 6,63 miliona KM iz 2019. godine.
MF Banka je u 2020. povećala i aktivu za 44,3 miliona KM (+9,3%), na 519,67 miliona sa
475,37 miliona KM iz 2019. godine. Porastao je i bančin kapital za 1,5 milion KM (+2,2%) na 69,09 miliona sa 67,59 miliona KM.
MF Banka je u 2020. imala 247 zaposlenih što je za 19 radnika više nego godinu ranije.
Akcionari MF Banke Banja Luka su: Mikrokreditno društvo Mikrofin d.o.o Banja Luka koje ima 79,19% vlasničkog udjela, zatim FMO sa 11,57% i KFW sa 9,24% udjela.