MF grupacija učestvovala na EFSE konferenciji u Sarajevu

0
143
U okviru konferencije održan panel o usklađivanju profita i brige o okolini u održivom poljoprivrednom sektoru

MF grupacija, skupa sa svojim članicama – MF bankom i Mikrokreditnim društvom Mikrofin, učestvovala je na konferenciji ‘Ulaganje za opšte dobro: ESG rizici za nagrade’ (Investing for the common good: ESG Risk to Rewards), koju je 18. i 19. septembra u Sarajevu organizovao Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE).
O integritetu članica MF grupacije te njihovoj posvećenosti ESG standardima kroz različite programe i incijative govorila je Sanja Babić – Halilović, Menadžer tržišta Mikrofina, u okviru panel diskusije ‘Usklađivanje profita i brige o okolini u održivom poljoprivrednom sektoru’.
Tom prilikom s učesnicima konferencije podijelila je iskustva Mikrofina, koji je usmjeren na finansijsku inkluziju poljoprivrednika i pojedinaca s otežanim pristupom bankarskom sektoru. Učešće na ESG konferencijii njihova posvećenost ovoj oblasti pokazuje kako i finansijske institucije mogu doprinijeti stvaranju pozitivnih promjena u društvu.
Konferencija je na jednom mjestu okupila ključne aktere iz Bosne i Hercegovine i evropskih zemalja (predstavnike EFSE-a, poslovnog i svijeta finansija te javnog sektora) koji se zalažu za odlučnije djelovanje u ESG oblastima: zaštita životne sredine, društvena odgovornost i savjesno korporativno upravljanje (Social, Enviromental, Governance). Kroz brojna predavanja i panele ovaj događaj poslužiojekao platforma za razmjenu ideja, iskustava i najboljih praksi kako bi se postigao održiviji i odgovorniji pristup poslovanju.
Učešćem na konferenciji još jednom je potvrđena snažna opredijeljenost MF grupe za unapređenje održivosti i društvene odgovornosti u mikrokreditnom sektoru BiH, ali i dodatno obogaćena dugogodišnja saradnja s EFSE-om.