Mikrofinansijski sektor BiH želi pristupiti EU fondovima

0
1382
Elma Zukić, predsjednica Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH

U Briselu je 15. oktobra ove godine u organizaciji međunarodne mikromreže EMN – European Microfinance Network održana godišnja konferencija o mikrofinansijama pod motom ‘Inkluzivno finansiranje za inkluzivnu budućnost’na kojoj je učestvovala i predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH (AMFI) Elma Zukić.
Konferencija se održala na Evropski dan mikrofinansiranja pod motom ‘Poduzetnici – naša vrata su vam uvijek otvorena!’. Dan mikrofinansiranja obilježava se sa ciljem podizanja svijesti građana o postojanju mikrofinansiranja i o njegovoj vrijednosti u borbi protiv nezaposlenosti i socijalne isključenosti.
Konferenciji je prethodilo više događaja. Posebno mjesto je imala cjelodnevna posjeta predstavnika različitih zemalja mikrofinansijskoj organizaciji microStart u Briselu koja savjetuje i kreditira poduzetnike koji nemaju pristup tradicionalnim izvorima finansiranja. Završen je i odabir članova Upravnog odbora na Skupštini EMN-a, u kojem su učestvovali i predstavnici mikrokreditnog sektora iz BiH, a što je strateški važan dogođaj za budući razvoj mikrokreditnog sektora u Evropi i šire.
Okosnicu EMN-a predstavlja radna grupa Advocacy Committee, koja radi na važnim pitanjima za mikrofinansiranje. Ove godine poseban fokus jeusmjeren na održivo finansiranje i zelenu ekonomiju za mala i srednja poduzeća.
U toku konferencije u Briselu, Zukić razgovarala je sa predstavnicima Evropske komisije/EU o pitanju pristupa mikrofinansijskog sektora u BiH – EU fondovima. Konkretno, razgovaralo se o novom fondu – InvestEU (ESF+) koji će trajati od 2021. do 2027. godine, te koji je na neki način nastavak dugogodišnjeg EaSI fonda.
Novi InvestEU fond će imati za cilj kreiranje radnih mjesta i aktivnosti koji podržavaju generisanje prihoda, posebno namijenjenim osobama koje spadaju u najranjivije kategorije (mladi, žene, izbjeglice…) koji žele da pokrenu ili razviju mikro poduzetništvo.
Program za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI fond bio je namjenjen zemljama EU, ali i potencijalnim članicama kao što je BiH. Ukupni budžet programa je iznosio 919,5 miliona eura za period od 2014. do 2021. godine. Primjera radi, tako su garancije namijenjene za mikrofinansijski sektor zemalja Balkana iznosile 23,4 miliona eura (Srbija 8,3, Slovenija 5,9, Albanija 3,4, Hrvatska 2,2, Crna Gora 2,1 i Sjeverna Makedonija 1,5 miliona eura).
Nažalost, BiH nije pristupila EaSI fondu te je tako propustila veliki broj bespovratnih sredstava iz ovog programa, što zasigurno ne bi željeli da se ponovo dogodi sa InvestEU fondom.