Mikrokreditne organizacije u BiH odobrile 25.632 zahtjeva klijenata za moratorij na kredite

Ukupan iznos kredita za koje su odobrene posebne mjere je 125 miliona KM, što je 17% ukupnog portfolia svih članica AMFI udruženja

0
1918
Elma Zukić: Klijenti MKO podnijeli 24.485 zahtjeva za odgodu plaćanja mikrokredita

Mikrokreditne organizacije u Bosni i Hercegovini, članice Udruženja mikrokreditnih organizacija – AMFI su zaključno sa krajem maja 2020. godine zaprimile 24.485 zahtjeva klijenata za primjenu mjera odgode plaćanja mikrokredita, kao podrške za prevazilaženje negativnih uticaja pandemije Covid-19.
Prema podacima AMFI-a, mikrokreditne organizacije su ukupno odobrile 25.632 zahtjeva što je 11% ukupnog broja mikrokredita, a ukupan iznos kredita za koje su odobrene posebne mjere je 125 miliona KM, što je 17% ukupnog portfolia svih članica Udruženja.
“Na Udruženje je stigao manji broj upita zbog nerazumjevanja načina obračuna kamate. Bitno je istaknuti da se za vrijeme perioda moratorija obračunava kamata, ali se kamata plaća nakon njegovog isteka. U toku moratorija zaustavlja se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali dospijeva na plaćanje nakon isteka moratorija.To konkretno znači da klijent u toku trajanja moratorija ne vrši nikakva plaćanja i sve njegove obaveze miruju za to vrijeme“, istaknula je Elma Zukić, predsjednica AMFI-a.
Ona je pojasnila da je veći broj odobrenih mjera odgode plaćanja mikrokredita u odnosu na broj podnesenih zahtjeva zato što su mikrokreditne organizacije same reagirale i odobravale neku od privremenih mjera svojim korisnicima, kako bi im pomogle da prevaziđu poteškoće izazvane pandemijom Covid-19.
Prema podacima o poslovanju mikrokreditnog sektora u BiH koje su objavile entitetske agencije za bankarstvo, zaključno sa krajem 2019. godine, mikrokreditni sektor činio je 2,4% finansijskog tržišta u BiH. Broj klijenata mikrokreditnih organizacija krajem prošle godine bio je 210.821, od čega se više od 35% dodijeljenih kredita odnosi na poljoprivredni sektor.
“Ako uporedimo broj klijenata mikrokreditnog sektora u BiH sa brojem podnesenih zahtjeva za primjenu neke od mjere odgode plaćanja mikrokredita, jasno je da je nešto više od 11% ukupnog broja klijenata mikrokreditnog sektora podnijelo zahtjev“, kaže Zukić.
Predsjednica AMFI naglašava da članice Udruženja od momenta stupanja na snagu odluka nadležnih agencija za bankarstvo FBiH i RS, intenzivno provode mjere, kroz partnerski odnos i individualni pristup svakom klijentu u nastojanju da se ublaže posljedice izazvane pandemijom Covid-19.