Mikrokreditni sektor upoznat sa novim propisima upravljanja rizicima

0
4644
Predavač na seminaru bila je Donna Nails sa internacionalnim iskustvom u oblasti upravljanja rizicima

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je danas u saradnji sa Globalnom asocijacijom risk profesionalaca (GARP) i Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), uspješno održalo seminar o temi ‘Upravljanje rizicima u mikrokreditnom sektoru’ u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima domaćih i međunarodnih regulatora.
Seminaru je prisustvovalo više od 30 učesnika iz finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih mikrokreditnih fondacija, i međunarodnih donatora. Predavač na ovom seminaru bila je renomirani stručnjak Donna Nails sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvomu oblasti upravljanja rizicima, mikrokreditiranja, međunarodnih razvojnih finansija, korporativnog upravljanja, bankarstva i revizije uključujući rad na projektima u zemljama Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Evrope, Afrike, i Azije.
Ovaj seminar je bio nastavak edukacijskog programa UPRMBiH zasnovanog na međunarodno priznatoj metodologiji sa glavnim ciljom da se akteri finansijskog sektora BiH, a posebno predstavnici lokalnih mikrokreditnih organizacijaupoznaju sa najnovijim zahtjevima i standardimaupravljanja rizicima kako bi se omogućio dalji rast i razvoj ovog sektora te njegov veći doprinos BiH ekonomiji.
“Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH kroz ovaj seminar želi da nastavi sa organizacijom edukativnih programa zasnovanih na najaktuelnijim temama iz oblasti finansija, u ovom slučaju mikrokredita. Upravljanje rizicima je jedna od ključnih funkcija u radu svake finansijske institucije te UPRMBiH kroz ove i slične aktivnosti nastoji unaprijediti kapacitete lokalnih profesionalacakako bi oni na adekvatan način implementirali najnovije zahtjeve i standarde iz ove oblasti u svojim institucijama“, izjavio je Amir Softić, predsjednik UPRMBiH.
Amar Brkan, generalni sekretar UPRMBiH istakao je da će Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH ove godine realizovati prvi regionalni program certifikacije za rizik menadžere sa partnerima EFSE i GARP-om. Radi se o programu koji svojim kvalitetom i značajem prevazilazi lokalni okvir i ima za cilj da bude regionalno priznat što bi omogućilo Bosni i Hercegovini da postane centar za obuku rizik menadžera u skladu sa najnovijim međunarodnim standardima.