Mikrokreditni sektor u FBiH lani poslovao s dobiti od 14,2 miliona KM

Ukupni prihodi mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH u 2021. iznosili su 119,6 miliona KM

0
1084
Na nivou sektora, godišnja stopa otpisa mikrokredita sa 30.09.2023. iznosi 1,37%

Mikrokreditni sektora u Federaciji BiH je u 2021. godini poslovao s dobiti od 14,2 miliona KM, što je za 2,9 miliona KM više u odnosu na godinu ranije. Mikrokreditne organizacije su ukupno iskazale 20,2 miliona KM dobiti, dok su gubici iznosili 6 miliona KM.
Mikrokreditne fondacije (MKF) su iskazale višak prihoda nad rashodima u iznosu od 13,2 miliona KM, što je za jedan milion KM više u odnosu na 2020. godinu, dok su mikrokreditna društva (MKD) iskazala neto dobit u iznosu od jedan milion KM što je povećanje za 1,9 miliona KM, obzirom da je jedno MKD koje ima 94,7% učešća u ukupnoj aktivi MKD, iskazalo značajno povećanje poslovnog rezultata.
Iskazani ukupni višak prihoda nad rashodima MKF iznosio je 13,3 miliona KM (osam MKF), a manjak prihoda nad rashodima su iskazale dvije MKF u iznosu od 0,1 milion KM. Dobit su iskazala dva MKD u iznosu od 6,9 miliona KM, dok je jedno MKD iskazalo gubitak u iznosu od 5,9 miliona KM.

Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Ukupni prihodi mikrokreditnog sektora u FBiH ostvareni u 2021. iznosili su 119,6 miliona KM i veći su za 8,2 miliona KM ili 7,4% u odnosu na 2020. godinu. U strukturi ukupnih prihoda MKO, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 91,9%, operativni prihodi sa 6,6%, a ostali poslovni prihodi sa 1,5%. U odnosu na 2020. prihodi od kamata i slični prihodi, u 2021. zabilježili su porast od 6,9 miliona KM ili 6,7%.
Ukupni rashodi mikrokreditnog sektora u FBiH u 2021. iznosili su 105,4 miliona KM i veći su za 5,3 miliona KM ili 5,2% u odnosu na 2020.
Operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH u 2021. iznosila je 18,82%, što je u okviru propisanog pokazatelja, saopćeno je iz Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koja nadzire i rad mikrokreditnih organizacija.
Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH u 2021. iznosila je 693,5 miliona KM i za 35,4 miliona KM ili 5,4% je veća u odnosu na 2020. godinu.
Kapital iznosi 333,8 miliona KM i čini 48,1% ukupne pasive sektora. Ukupan kapital MKF iznosi 281,7 miliona KM ili 84,4%, a ukupan kapital MKD iznosi 52,1 milion KM, što čini 15,6% ukupnog kapitala mikrokreditnog sektora. Ukupno povećanje kapitala na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH je iznosilo 22,3 miliona KM ili 7,1%, od čega je kapital MKF povećan za 20,5 miliona KM ili 7,8%, dok je kapital MKD povećan za 1,8 miliona KM ili 3,6%.
U 2021. godini MKO sa sjedištem u FBiH ukupno su zaključile 142.558 ugovora, te isplatile 497,9 miliona KM mikrokredita, što je za 10.364 ugovora ili 7,8% više u odnosu na 2020. godinu.