Milićević: Federacija BiH će se zadužiti 790 miliona KM

0
552
Jelka Milićević: Povećanje budžeta kao odgovor na potrebe FBiH

Govoreći o rebalansu budžeta kojeg utvrdila Vlada Federacije BiH, federalna ministrica finansija Jelka Milićević danas je kazala da on  odražava opredjeljenje Vlade FBiH kao odgovor na zdravstvenu i ekonomsku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa jer je u pitanju neobična situacija kakva se do sada nije dogodila.
Prema projekcijama očekuje se pad privatne potrošnje što je rezultat gubitka posla, smanjenja plata i smanjenog priliva doznaka iz inostranstva, a javna potrošnja jedina je koja održava sistem u životu zbog čega su sve budžetske projekcije rađene na tom osnovu.
Kako je kazala, 20 posto BDP su investicije i tu je projekcija da će biti drastičan pad, a Milićević je izrazila nadu da taj pad bude na nivou od pet posto.
Očekuje se pad prihoda od poreza otprilike 15 posto i Milićević kaže da su u pitanju optimistične projekcije, također očekuje se i manji priliv od PDV-a u iznosi od 150 miliona KM.
“Također, zbog gubitka posla i smanjenja plata imat ćemo smanjenje od 315 miliona KM za penziono-invalidsko osiguranje što bi značilo da će u pitanje doći isplata penzija, ali Vlada je opredijeljena da se to ne smije dogoditi jer mi garantiramo isplatu penzija na nivou prije proglašenje stanja nesreće”, kazala je ministrica Milićević.
Govoreći o subvencioniranju doprinosa za minimalne plate, pojasnila je da će to biti potrebno učiniti za oko 350.000 uposlenika, a prate se i drugi modaliteti pomoći za one koji imaju ugroženu plaću te se očekuje podrška nižih nivoa vlasti.
Uz sve rezerve koje su nastale u budžetu Federacija BiH će se zadužiti 790 miliona KM. Planirano zaduženje u ovoj godini 585 miliona, a sada će ono biti 1.375.000.000 i to kreditima, ali samo za saniranje stanja nesreće u zdravstvenom i ekonomskom smislu.
“Vlada FBiH je napravila rebalans i to bi trebale uraditi i kantoni i općine. Kantonima smo osigurali isti tretman i pristup sredstvima kao što ima Federacija podijelili smo odgovornosti i kredit, ali to je kredit na pet godina s grejs periodom od tri godine i kamatnom stopom od 1,5 posto i to ćemo zajedno vraćati”, pojasnila je Milićević, prenosi agencija Fena.
Stoga je ovogodišnji budžet povećan za 11 posto i to je rezultat potreba, a Milićević je izrazila nadu da će uskoro biti urađen još jedan rebalans u kojem bi se Federacija mogla vratiti na normalno punjenje budžeta i ekonomskog i socijalnog života.

Produženo važenje mjera do 30. aprila

Na današnjoj sjednici Federalnog štaba Civilne zaštite svim ranije donesenim naredbama produženo je važenje do 30. aprila, potvrdila je danas federalna ministrica finansija i zapovjednica Štaba Jelka Milićević.
Naglasila je da je nastavljena raspodjela medicinske, specijalizirane i ostale opreme po postojećim pravilima na vrlo transparentan način.