Milinić: U BiH je 2017. investirano rekordnih 700 miliona KM

0
860
Najveće investicije od 166,5 miliona KM odnosile su se na trgovinu na malo

Direktor Agencija za unapređenje stranih investicija (FIPA) Gordan Milinić kazao je danas da je 2017. godina rekordna po broju stranih investicija u historiji Bosne i Hercegovine.
U obraćanju delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici tokom rasprave o Informaciji u oblasti direktnih stranih ulaganja, napomenuo je da je u prvih šest mjeseci zabilježen porast stranih investicija od 68 posto.
“Za devet mjeseci prošle godine smo ispunili plan te imamo 638 miliona KM, odnosno prema novim podacima Centralne banke BiH, koja evidentira sve uplate, već smo na 700 miliona KM”, kazao je Milinić.
Izrazio je očekivanje da će nivo stranih investicija za cijelu 2017. godinu dostići budžet BiH koji iznosi oko 950 miliona KM.
Izdvojio je još jednu investiciju koja nije u ovim podacima. Riječ je o termoelektrani Kamengrad i ta investicija je potpisana u Budimpešti u novembru prošle godine, a radi se o iznosu od 1,2 milijarde KM.
Milinić je dodao da je za veći priliv stranih investicija potrebno osigurati dodatna sredstva za reklamu i promociju BiH, kao i za poticaje stranim ulagačima.
No nakon rasprave delegati nisu prihvatili Informaciju o oblasti direktnih stranih ulaganja u BiH, a ‘za’ su glasala dva delegata, pet ih je bilo ‘protiv’ i šest ‘suzdržanih’, prenosi Fena.
Nije prihvaćen ni prijedlog nadležne komisije da Dom naroda od Vijeća ministara zatraži dodatna sredstva za FIPA-u, koja bi bila namijenjena za promotivne kampanje i poticaje za strane investitore.
Neke od primjedbi su da je ova informacija trebala sadržavati ne samo brojke, nego i pregled problema koji koče priliv stranih investicija u BiH, kao i mjere za podizanje imidža BiH u svijetu.