Ministar Amidžić predsjedavajući Odbora za ekonomiju VMBiH

0
464
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiva)

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda predsjedavajuće, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i članova Odbora za ekonomiju Vijeća ministara BiH, kojom je u članstvo Odbora, i to na dužnost predsjedatelja, imenovan ministar financija i trezora Srđan Amidžić.
Ministar Amidžić je na dužnost predsjedatelja Odbora imenovan umjesto ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca.

Određeni granični prelazi za prevoz vojne opreme i opasnih maetrijala

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o određivanju međunarodnih graničnih prijelaza za prijevoz oružja i vojne opreme, opasnih, eksplozivnih i radioaktivnih materijala i robe dvojne namjene.
Odlukom su za uvoz, izvoz i tranzit ovih roba određeni međunarodni granični prijelazi u cestovnom prijevozu (Doljani, Bijača, Kamensko, Izačić, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Rača, Vardište i Klobuk), u zračnom prijevozu (aerodromi Sarajevo, Mostar, Banjaluka i Tuzla) te u željezničkom prijevozu (Brčko, Šamac, Čapljina, Martin Brod i Zvornik).
Precizirano je da će se prijevoz roba preko međunarodnog graničnog prijelaza Brod vršiti u periodu od 22 do 6 sati, i to samo za izvoz i uvoz tečnih naftnih derivata, ukapljenog naftnog plina, naftnog bitumena i tečnog i granuliranog sumpora. Prijevoz preko međunarodnog graničnog prijelaza Gradiška vršit će se radnim danima u periodu od 22 do 6 sati.

Još 6,5 miliona eura za vodoopskrbu u Brčko distriku

Vijeće ministara BiH je usvojilo Inicijativu Ministarstva financija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o izmjenama i dopunama br. 1 na Ugovor o zajmu od 12.04.2022. godine (Zeleni gradovi 2-Window II. Vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj.
Na ovaj način EBRD daje dodatni zajam BiH vrijedan 6,5 miliona eura, koliko je iznosio i prvobitno odobreni zajam, tako da je sada ukupan iznos zaduženja 13 miliona eura. Zajam je alociran na Brčko distrikt BiH.
Realizacijom projekta bit će osigurani uvjeti za poboljšan rad postojećeg sistema vodoopskrbe Brčkog i prigradskih naselja, uz stvaranje tehničkih pretpostavki za njegovo daljnje širenje. Uvjeti zajma ostaju isti kao što su definirani osnovnim ugovorom о zajmu, s rokom otplate od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda.

Za direktoricu ADS BIH imenovana Anita Markić

Vijeće ministara BiH je, na osnovu provedene konkursne procedure, imenovalo Anitu Markić (HDZ) na poziciju direktorice Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, na mandat od pet godina.
Istovremeno, doneseno je Rješenje o razrješenju dosadašnjeg direktora ADS BiH Nevena Akšamije zbog isteka mandata.

Povećana godišnja kvota radnih dozvola za strance

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, u drugom krugu glasanja je donijelo Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.
Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u BiH u 2023. godini iznosi 3.995, od čega se na Federaciju BiH odnosi 2.435 radnih dozvola, Republiku Srpsku njih 1.400 i Brčko distrikt BiH 160 radnih dozvola.
U 2023. godini došlo je do povećanja ukupne godišnje kvote radnih dozvola koja je u 2022. godini iznosila 2.540 radnih dozvola.
Neovisno оd godišnje kvote radnih dozvola zа zapošljavanje stranaca u BiH utvrđene ovom odlukom radne dozvole se mogu izdati i u slučajevima propisanim člankom 65. Zakona о strancima.