Ministar Lakić i direktori Elektroprivreda BiH i HZ HB: Stabilan energetski sektor korak bliže ka EU

0
167
Ministar Lakić razgovarao sa direktorima Elektroprivreda BiH i HZ HB

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sastao se sa v.d. generalnim direktorima javnih preduzeća Elektroprivrede BiH Sanelom Buljubašićem i Elektroprivrede HZ HB Dragom Bagom kako bi razmijenili iskustva, ciljeve i dalje korake na implementaciji novousvojenog Zakona o električnoj energiji Federacije BiH.
Iz resornog ministarstva saopćeno je da su distribucija, izgradnja objekata, način priključenja objekata na distributivnu mrežu i primjena akata koji se tiču ovoga zakona, a koje treba donijeti i usaglasiti, bile teme sastanka gdje je još jednom naglašeno da primjenom ovog zakona svi investitori koji imaju namjeru gradnje fotonaponskih elektrana instalisane snage do 1 MW ne trebaju tražiti energetske dozvole, već samo prethodno mišljenje od operatera distribucijskog sistema (ODS).
Također, razdvajanje ODS, za što je propisan krajnji rok od dvije godine, jedan je od glavnih izazova sa kojima će se susresti ove dvije kompanije, a čija bi provedba trebala krenuti čim prije, kako bi ispunili uslove koji su pred BiH i FBiH stavljeni od Sekretarijata Energetske zajednice. Kroz međusobnu saradnju javnih kompanija cilj je zajednički doći do najboljeg rješenja kako bi razdvajanje ODS-a bilo urađeno u zadatom roku, ako ne i ranije, stav je svih učesnika sastanka.
Iz Ministarstva ističu da se Ugovor o Energetskoj zajednici smatra svojevrsnim predvorjem za pristupanje Evropskoj uniji, a ispunjavanje obaveza u provođenju reformi u energetskom sektoru je korak bliže članstvu BiH u EU. Svi koraci koji vode ka EU postižu se upravo stabilnim energetskim sektorom, ocjenjeno je na sastanku.