Zvanične informacije Ministarstva zdravstva FBiH na društvenim mrežama

0
469
Krizni štab Ministarstva zdravstva FBiH otvorio profile na društvenim mrežama

Zbog blagovremenog i tačnog informisanja što većeg broja građana Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva otvorio je profile na društvenim mrežama facebook i instagram 14. marta ove godine.
Rast broja pratitelja ovih profila pokazuje da su blagovremene i tačne informacije od velike koristi građanima u situaciji pojave koronavirusa.
Naziv profila na mreži Facebook je ‘Krizni stožer/štab Federalnog ministarstva zdravstva:
https://m.facebook.com/Krizni-sto%C5%BEer%C5%A1tab-Federalnog-ministarstva-zdravstva-101954778106891/
Naziv profila na mreži Instagram je ‘kriznis_fmz’:
https://instagram.com/kriznis_fmz?igshid=1ogpazscq7a38

Ovi profili su isključivo informativnog karaktera na kojim se objavljuju zvanične mjere, naredbe i preporuke za građane, saopćeno je.