Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo nove pozive za stipendiranje

0
206
Objavljen poziv zainteresirnim kandidatima iz BiH za stipendiranje

Upravljanje vodama u budućnosti fundamentalno će definirati razvoj svijeta, te će značajno utjecati i na ekonomske rezultate, sigurnost hrane, ekološki status i kvalitetu života stanovništva. Fakultet vodenih znanosti Ludovika – Sveučilište javnih službi iz Mađarske ponudio je zainteresiranim kandidatima iz Bosne i Hercegovine sljedeće studijske programe:
Program civilnog inžinjerstva (BSc) – 8 semestara,
Program inžinjerstva životne sredine (BSc) – 7 semestara,
Program inžinjerstva vodnih operacija (BSc) – 6 semestara i
Program međunarodnog upravljanja vodama i vodne diplomacije (MA) – 4 semestara.
Krajnji rok za podnošenje prijava na ove studijske programe za akademsku 2023/2024 godinu je 30.4.2023. godine.
U saopćenju Ministarstva civilnih poslova BiH dalje se navodi da je Ministarstvo za vanjske i Europske poslove Luksemburga u okviru svog programa tehničke pomoći u suradnji sa Europskim Institutom za javnu upravu ponudio je 6 stipendija zainteresiranim kandidatima iz Bosne i Hercegovine.
Stipendije se prevashodno odnose na javne dužnosnike, članove pravosuđa, predstavnike organizacija civilnog društva, te ostalih javnih profesija.
Svrha stipendija je omogućiti kandidatima praćenje magistarskog programa o europskim pravnim normama (MELS online), a koji su već započeli svoju profesionalnu karijeru. Stipendije su posebice namjenjene zainteresiranim kandidatima kojima je potrebna financijska potpora.
Krajnji rok za prijavu je 30.6.2023. godine.