Ministarstvo privrede KS: Objava liste prihvaćenih i odbijenih prigovora do kraja jula

0
374
Skupština Kantona Sarajevo donijela je novi Zakon o komunalnim taksama

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, zbog velikog broja upita, obavještava poslovne subjekte koji su uložili prigovor na liste prihvaćenih/odbijenih prijava za sufinansiranje pripadajućih doprinosa i poreza, te dijela ili cijele minimalne mjesečne neto plate na nivou Federacije BiH da je rok za prigovore zatvoren 18. juna 2021. godine.
Od tog dana Komisija za rješavanje prijava po prigovorima radi na obradi preko 600 pristiglih prigovora na osnovu zvaničnih podataka koje po zahtjevu dobija od nadležnih institucija. Nakon što Komisija riješi predmete po prigovoru, liste prihvaćenih i odbijenih prigovora bit će objavljene na web stranici Ministarstva privrede KS i to, kako je planirano, do kraja jula ove godine.
Iz Ministarstva naglašavaju kako se radi se o prigovorima na ranije objavljene liste poslovnih subjekata po javnim pozivima za finansiranje pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto platu (u FBiH) za period trajanja zabrane obavljanja djelatnosti i finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plate za mart i april 2021. godine.