Ministarstvo saobraćaja KS naložilo inspekciji uklanjanje reklamnih panoa bez odobrenja

0
282
Uklanjanje reklamnih panoa koji su postavljeni bez odobrenja upravitelja cesta

Svim službama za inspekcijske poslove krajem marta iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a prema zaključku kantonalne vlade, naloženo je da izvrše analizu stanja i da pokrenu postupak za uklanjanje svih reklamnih panoa koji su postavljeni bez odobrenja upravitelja cesta.
Pored toga, nalog podrazumijeva i pokretanje postupka za uklanjanje svih reklamnih panoa koji nisu postavljeni na lokacijama koje predviđa Elaborat o njihovom postavljanju na području Kantona Sarajevo.