Mirsad Mujić direktor BH Pošta, a Mate Rupčić JP Hrvatske pošte

0
1237
Mirsad Mujić i Mate Rupčić ostaju na čelnim pozicijama JP BH Pošte i Hrvatske pošte

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo zbog isteka mandata dala prethodne saglasnosti za razrješenje članova Uprave ovog društva – direktora i izvršnih direktora, kao i za imenovanje Mirsada Mujića za generalnog direktora, Nedima Matoruge za izvršnog direktora za razvoj i informacione sisteme i Mensuda Bašića za izvršnog direktora za poštanski promet (na period od četiri godine).
Saglasnost za imenovanje je data i za Suadu Mahović za v.d. izvršnu direktoricu za ekonomsko-finansijske poslove BH Pošta, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.
Prethodne saglasnosti date su i Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za razrješenje članova Uprave, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Mate Rupčića za direktora – predsjednika Uprave, Ivan Sušca za član Uprave – izvršnog direktora za razvoj sistema sustava i marketing i Ljube Vujice za člana Uprave – izvršnog direktora za poštansku tehnologiju, na period od četiri godine.