Mirsad Siručić v.d. direktora UNIS Group, novi članovi NO BH Gasa

0
1165
Imenovan novi v.d. direktora UNIS Group

Vlada Federacije BiH danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru UNIS Group d.o.o. za razrješenje direktora ovog privrednog društva, zbog isteka mandata na koji je imenovan. Saglasnost je data i za imenovanje Mirsada Siručića za vršioca ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
Vlada FBiH je Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje Armina Zulkića, Amre Salihović, Asmira Mujanovića, Maje Hadžihalilović i Kasima Salkića za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.