MKD Taurus iz Banja Luke izašlo iz gubitka: Dobit lani 44 hiljade KM

0
2199
Kapital MKD Taurus iz Banja Luke u 2019. porastao 7,5%, na 632,9 hiljada KM

Mikrokreditno društvo Taurus d.o.o. Banja Luka završilo je 2019. godinu s neto dobiti od 44 hiljade KM dok je godinu ranije imalo gubitak od 161,8 hiljada KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz godišnjeg finansijskog izvještaja ovog MKD, koje je pod nadzorom Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
Poslovni prihodi MKD Taurus na kraju 2019. iznosili su oko 427,7 hiljada KM, dok su godinu ranije iznosili oko 144,3 hiljade KM. Najveći dio ostvaren je po osnovu neto prihoda od kamata u iznosu od 335 hiljada (2018: 115 hiljada KM), dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili oko 71 hiljadu KM (2018: 36,6 hiljada KM).
Prema podacima iz godišnjeg izvještaja o poslovanju, poslovna aktiva MKD Taurus na kraju 2019. iznosila je 3,14 miliona KM, što je za 51,7 posto više u odnosu na 2018. godinu kada je aktiva iznosila oko oko 2,07 miliona KM.
Ukupan kapital ovog mikrokreditnog društva iz Banja Luke na kraju 2019. iznosio je oko 632,9 hiljada KM i za 7,5 posto je veći nego 2018. godine (oko 589 hiljada KM).
Podsjetimo MKD Taurus registrovano je sredinom oktobra 2017. a većinski vlasnici su Biljana Knežević, Milivoj Šormaz, Dragan Savanović i Radan Vukadinović sa po 22,41 posto udjela, dok Milorad Despotović (koji je ujedno i direktor ovog MKD) ima 10,36 posto vlasničkog udjela.