MKF Partner dobija 4 miliona eura kredita za projekte energetske efikasnosti

0
1433
Podrška projektima energetske efikasnosti

Vijeće ministara BiH dalo je danas saglasnost mikrokreditnoj fondaciji Partner za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Vijeća Evrope za djelimično finansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti.
Razvojna banka Vijeća Evrope dodijelit će kredit mikrokreditnoj fondaciji Partner u iznosu od četiri miliona eura za djelimično finansiranje prihvatljivih potprojekata širom BiH usmjerenih na ulaganja u energetsku efikasnost.
Mikrokreditna fondacija, kao zajmoprimac, u potpunosti snosi rizike otplate kredita i finansiranja u ciljnom sektoru i osigurava kreditoru sva potrebna pokirića i garancije za odobrenje kredita. Predloženim kreditom bi se obezbijedilo plasiranje mikrokredita domaćinstvima i mikropreduzećima za potprojekte energetske efikasnosti kako bi se korisnicima pomoglo da smanje potrošnju energije i emisiju CO2 i doprinijelo uštedi troškova korisnika.