MKP BiH: Objavljen novi Pravilnik o CEMT dozvolama

Prema novom Pravilniku bodovanje prijevoznika se vrši na osnovu kvalitete i nosivosti voznog parka, kao i broja zaposlenih vozača, dok će se dodatni kriteriji za bodovanje primjenjivati od 1. januara 2020. godine

0
5287
Predviđene su strožije mjere za prijevoznike koji ne koriste CEMT dozvole u skladu sa pravilima CEMT-a

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH izdalo je novi Pravilnik o CEMT dozvolama kojim se propisuje način utvrđivanja godišnjeg kontingenta multilateralnih dozvola za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta domaćim prijevoznicima, odnosno CEMT dozvole, njihova raspodjela, korištenje, povlačenje, kao i povrat.
Novi Pravilnik o CEMT dozvolama je usklađen sa Vodičem Međunarodnog prometnog foruma (ITF) o korištenju multilateralnih kvota CEMT dozvola. Jedna od bitnih novih karakteristika Pravilnika odnosi se na bodovanje prijevoznika koji učestvuju u postupku raspodjele CEMT dozvola. Naime, prema Pravilniku koji je stupio na snagu, pored ostalog, bodovanje prijevoznika se vrši na osnovu kvalitete i nosivosti voznog parka, kao i broja zaposlenih vozača, dok će se dodatni kriteriji za bodovanje primjenjivati od 1. januara 2020. godine.
Pravilnikom o CEMT dozvolama pooštrene su kontrole iskorištenosti dozvola koje će se vršiti u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine. U slučaju da dozvole ne budu iskorištene, bit će oduzete. Također, predviđene su strožije mjere za prijevoznike koji ne koriste CEMT dozvole u skladu sa pravilima CEMT-a propisanim Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, te samim Pravilnikom kao osnovnim podzakonskim aktom.
Ministarstvo će, saopćeno je, i dalje nastaviti preduzimati aktivnosti na unapređenju poslovnog ambijenta bh. prijevoznicima.
Pravilnik je objavljen u ‘Službenom glasniku BiH’ broj 52/17,  5. jula  2017. godine, a stupio je na snagu dan nakon objavljivanja. Detalje o Pravilniku možete pronaći na ovom linku: http://mkt.gov.ba/dokumenti/transport/cestovni_transport/cemt/default.aspx?id=5881&langTag=bs-BA.