Mlin i pekara Ljubače prva ‘Non GMO’ tvornica stočne hrane u BiH

0
1141
Mlin i pekara Ljubače dobile certifikat ’Non GMO’ za stočnu hranu

Mlin i pekara Ljubače d.d.Tuzla dobile su certifikat ’NON GMO’ za stočnu hranu. Ovo je prva tvornica stočne hrane u Bosni i Hercegovini koja je zadovoljila strogi BEZ GMO standard koji garantuje da u cijelom procesu proizvodnje nisu korišteni genetski modificirani sastojci.
Certificiranje je provela ovlaštena Agencija za certifikaciju -SGS. Sam audit obavljen je 27. Februara ove godine čime je tvornica istodobno ispunila i zahtjeve za pristupanje evropskom Dunav soja udruženju.
Standardizacija je provedena po smjernicama Agencije za sigurnost hrane BiH kao rezultat zahtjeva i potreba tržišta stočne hrane na domaćem tržištu.
“Sa ovim certifikatom postal smo prva tvornica stočne hrane u BiH koja je uspjela zadovoljiti ove zahtjeve. Oznaka ‘BEZ GMO proizvedeno’ jejedinstvena za sva tržišta i omogućava kreiranje zajedničkog tržišta BEZ GMO proizvoda, regionalnu trgovinu i promociju certificiranih BEZ GMO proizvoda. Dobijanjem ovog certifikata Mlin i pekara Ljubače dobija konkurentnu prednost u odnosu na druge prozvođače, omogućava pristup novim tržištima, širi svoju paletu proizvoda stočne hrane i prati trendove na tržištu proizvodnje stočne hrane koji su rezultat porasta svijesti krajnjih potrošača o zdravoj ishrani”, izjavio je Adnan Imerović, direktor kompanije Mlin i pekara Ljubače d.d. Tuzla.