MMF: CBBiH ne može diktirati kako će banke koristiti svoj višak iznad obavezne rezerve

0
1192
Andrew Jewell, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH

Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH Andrew Jewell izjavio je da je u posljednje vrijeme bilo zahtjeva da Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) koristi višak iznad obavezne rezerve u borbi protiv krize izazvane COVID-19. Ovi pozivi su nepromišljeni, kazao je Jewell.
“Iako je tačno da je iznos viška iznad obavezne rezerve koje banke drže u CBBiH sa krajem
marta 2020. godine iznosio oko 2,45 milijardi KM, ovaj novac ne pripada Centralnoj
banci. To je novac komercijalnih banaka u BiH. Ove banke su odabrale da svoj novac drže u
u CBBiH, međutim slobodne su da ga koriste u druge svrhe, uključujući i u svrhu
pozajmljivanja privredi. CBBiH ne može diktirati kako će komercijalne banke koristiti svoj
višak iznad obavezne rezerve”, izjavio je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH.
Andrew Jewell je istakao da je u posljednje vrijeme bilo i poziva da CBBiH smanji stopu obavezne rezerve, koja trenutno iznosi 10 posto.
“Ovo je zakonska mogućnost u pogledu politika za koju se CBBiH može odlučiti da upotrijebi u nekom momentu, kao što je to radila ranije, npr. u vrijeme globalne finansijske krize iz 2008/09. Smanjenje stope obavezne rezerve bi značilo da bi dio novca koji komercijalne banke trenutno trebaju držati u CBBiH postao višak iznad rezervi i bio bi na raspolaganju bankama da se koriste za kreditiranje. Međutim, banke već imaju veliki iznos viška rezervi a povećanje tih rezervi ne bi ih nužno navelo da više kreditiraju”, izjavio je Jewell.
On je dodao da bi bilo koji pokušaj da se sredstva CBBiH (njene devizne rezerve) koriste u fiskalne svrhe narušio valutni odbor. Trenutno, CBBiH može razmijeniti svaku KM u euro, ukoliko postoji potražnja za tim, jer je svaka izdata KM u potpunosti pokrivena sredstvima u eurima. To čini valutni odbor sigurnim. Ako bi došlo do urušavanja valutnog odbora, KM bi izgubila vrijednost u odnosu na euro, dužnici sa dugovanjima u eurima ili dugovanjima koja su vezana za euro, bi se iznenada suočili sa većim teretom duga. Zemlja bi se, pored zdravstvene i ekonomske krize izazvane pandemijom, suočila i sa finansijskom krizom i krizom valute”, izjavio je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Andrew Jewell.