MMF najavio da će BiH odobriti 330 miliona eura, odluka u ponedjeljak

0
784
Tegeltija video-linkom razgovarao sa predstavnicima MMF-a

Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija razgovarao je danas putem video-linka sa šefom misije MMF-a u BiH Martinom Petrijem i rezidentnim predstavnikom MMF-a u BiH Endru Džuelom o trenutnoj situaciji u BiH prouzrokovanoj pandemijom virusa korona.
Tegeltija je upoznao sagovornike o stanju u BiH u pogledu zdravstvene situacije, kao i o ekonomskim posljedicama pandemije, te o mogućnostima za odgovor vlasti u BiH kako bi se zaštitilo zdravlje i životi građana, što prije oporavila privreda i vratila radna mjesta.
Predstavnici MMF-a su predsjedavajućeg Vijeća ministara informisali da je izvijesno povećanje sredstava odobrenih BiH kroz instrument za brzo finansiranje sa 50% na 100% uplaćene kvote, odnosno sa 165 miliona eura na 330 miliona eura, te istakli da će se o tome Odbor direktora izjasniti u ponedjeljak, 6. aprila.
Ovom prilikom, naglašeno je da je izuzetno važno da se entiteti usaglase oko raspodjele sredstava, jer će u protivnom biti pomjeren rok za izjašnjavanje Odbora direktora MMF-a o ovom instumentu.
Predstavnici MMF-a su na sastanku izrazili nezadovoljstvo činjenicom da prilikom koncipiranja mjera za podršku ekonomiji, entitetske vlade nisu konsultovale niti informisale MMF, kao ni druge međunarodne finansijske institucije iako se od njih očekuje značajna podrška u finansiranju definisanih mjera.
Tegeltija zahvalio se predstavnicima MMF-a na brzoj reakciji na zahtjev BiH za odobravanje hitnih sredstava, te iskazao očekivanje da će se entiteti usaglasiti oko raspodjele odobrenih sredstava kako bi se rokovi ispoštovali i sredstva što prije stavila na raspolaganje entitetima i Brčko distriktu.