MMF odobrio drugu tranšu kredita za BiH u iznosu od 145 miliona KM

0
889
MMF odobrio 329 miliona eura hitne podrške BiH

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) danas je zaključio prvi pregled ekonomskog učinka Bosne i Hercegovine u okviru Proširenog aranžmana (EFF). Zaključenjem pregleda, BiH je u okviru EFF-a dobila na raspolaganje iznos od 63,4 miliona SDR (oko 74,6 miliona eura), čime ukupni iznos do sada doznačenih sredstava iznosi 126,8 miliona SDR (149,3 miliona eura), saopćeno je iz Ureda rezidentnog predstavnika MMF-a u Sarajevu.
Podsjetimo, MMF je 07.09.2016. odobrio trogodišnji aranžman u okviru EFF-a za BiH u iznosu od 443,042 miliona SDR (oko 533,3 miliona eura).
Nakon diskusije Izvršnog odbora MMF-a, Tao Zhang, zamjenik direktora i vršilac dužnosti predsjedavajućeg Odbora, izjavio je da je Bosna i Hercegovina u posljednjih nekoliko godina nastavila ostvarivati napredak u smanjenju unutrašnjeg i vanjskog debalansa.
“Vlasti su također provele ekonomske politike i strukturalne reforme u sklopu programa koji podržava MMF, uključujući i održavanje fiskalne discipline, očuvanje finansijske stabilnosti i unapređenje poslovnog okruženja. Važno je da vlasti nastave sa naporima u smislu jačanja potencijala za rast i rješavanja strukturalnih slabosti, uz održavanje ekonomske i finansijske stabilnosti”, rekao je Zhang.

Tao Zhang

On je dodao da je u BiH došlo do napretka u provođenju strukturalnih reformi, uključujući i harmonizaciju poreznih zakona između entiteta i unapređenje korporativnog upravljanja u preduzećima u državnom vlasništvu.
“Očekuje se da će nedavno povećanje akciza na gorivo deblokirati vanjsko finansiranje za značajne investicije u infrastrukturu koje će potaći rast. U narednom periodu, vlasti trebaju nastaviti sa naporima na unapređenju poslovnog okruženja reformiranjem tržišta rada i smanjenjem parafiskalnih nameta”, rekao je Zhang.
Dodao je da budžeti za 2018. godinu predviđaju kontinuirano smanjenje ukupne potrošnje na plate u odnosu na BDP putem generalnog zamrzavanja plata i ograničenja u zapošljavanju. MMF apelira na bh. vlasti da nastave sa reformama u vezi zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i putem funkcionalnih pregleda, te da uštede ostvarene u ukupnoj potrošnji za plate treba usmjeriti prema kapitalnim izdacima koji potiču rast.
“Sektor bankarstva je i dalje uglavnom stabilan, ali i dalje postoje određene slabosti i neophodno je biti na oprezu. Ostvaren je vrijedan napredak u modernizaciji pravnog i regulatornog okvira za finansijski sektor putem usvajanja novih zakona o bankama i izmjena i dopuna zakona o agencijama za bankarstvo. Treba što prije donijeti novi zakon o osiguranju depozita, a potrebni su takođe kontinuirani napori oko unapređenja koordinacije, saradnje i razmjene informacija među različitim organima koji su nadležni za finansijski sektor kako bi se očuvala stabilnost finansijskog sektora BiH”, izjavio je Zhang.