MMF se protivi konverziji kredita iz CHF u KM

0
761
Andrew Jewell, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH

Međunarodni monetarni fond (MMF) se snažno protivi bilo kakvim pokušajima Parlamenta Federacije BiH da omogući konverziju kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima u konvertibilne marke. Nije uloga Parlamenta da mijenja ugovore koji su zaključeni od strane agenata privatnog sektora. Ovakva mjera, posebno kada se primjeni retroaktivno, uvela bi pravnu neizvjesnost i poremetila funkcionisanje kreditnog tržišta u Bosni i Hercegovini u najgore moguće vrijeme kada se banke i njihovi dužnici suočavaju sa posljedicama krize izazvane korona virusom”, izjavio je danas u Sarajevu Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH.
Jewell je izrazio razumijevanje da se mnogi dužnici bore da servisiraju svoje dugove ali MMF smatra da je ispravan način za rješavanje ovih poteškoća kroz moratorijum na otplatu kredita koji je uspostavila Agencija za bankarstvo Federacije BiH.
“Nametanje obvezujuće konverzije bi moglo izazvati pravne mjere banaka koje bi opet mogle imati potencijalne posljedice po budžet Vlade Federacije BiH.
U okviru prethodnog Proširenog programa (EFF) Bosne i Hercegovine sa MMF-om, vlasti su se obavezale da neće nametati obvezujuću konverziju kredita sa valutnom klauzulom u bilo kojoj stranoj valuti u domaću valutu. Očekujemo da će vlasti nastaviti da poštuju ovu obavezu, posebno u svjetlu iskazane želje za programom koji će naslijediti EFF”, zaključio je Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH.