Modernizacije vodnih usluga u BiH: U prvoj fazi projekta četiri općine iz FBiH

0
153
Ministar Hrnjić razgovarao s predstavnicima Svjetske banke u BiH

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić razgovarao je danas s predstavnicima Svjetske banke o Projektu modernizacije vodnih usluga u BiH čija je vrijednost veća od 100 miliona KM, a koji ima za cilj jačanje institucionalnog, finansijskog i pravnog okvira i kapaciteta u sektoru voda i komunalne djelatnosti sa namjerom osiguranja održivosti investicija u infrastrukturu.
Krajnji dužnici po ovom kreditnom zaduženju Svjetske banke su općine iz Federacije BiH koje budu uključene u navedeni projekat, a Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je nadležno za implementaciju ovog projekata posredstvom jedne od svojih projektnih jedinica.
Na sastanku je istaknuto da je projekat uključen u Program javnih investicija FBiH, te da će u prvoj fazi projekta učestvovati četiri jedinice lokalne samouprave iz Federacije. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je saopćeno da je razgovarano i o operativnim aktivnostima koje uključuju formiranje jedinice za praćenje projekta, izradu operativnog priručnika, te osiguranju sredstava za tehničku pomoć u realizaciji projekta kao i uspostavljanje kontakta sa lokalnim zajednicama koje su iskazale interes za učešće u ovom projektu.
“Ovim projektom je predviđeno da jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH apliciraju na kreditna sredstva u iznosu od blizu 50 miliona KM. Projekat ima za cilj doprinijeti unapređenju institucionalnih kapaciteta za modernizaciju sektora vodnih usluga, pružiti podršku jačanju kapaciteta na lokalnom nivou, te poboljšati infrastrukturu u lokalnim zajednicama“, kazao je ministar Hrnjić.
Projekat će trajati do 2027. godine, a jedinice lokalne samouprave kreditna zaduženja mogu otplaćivati do 32 godine i s odgodom plaćanja od sedam godina.