MOL Grupa: EBITDA u tri kvartala 2.583 miliona dolara

Godišnje EBITDA smjernice nadograđene, očekuje se da će dostići ili premašiti 3,2 milijarde dolara

0
279
Nakon dovršetka transakcije, MOL bi postao glavni igrač na poljskom tržištu maloprodaje goriva

MOL Grupa objavila je danas finansijske rezultate za treći kvartal 2021. godine. Zahvaljujući snažnijem makro-ekonomskom okruženju, udvostručenju marži petrohemije u odnosu na prethodnu godinu, kao i internom učinku kompanije, čista CSS EBITDA snažno se oporavila i dostigla 1.025 miliona dolara u trećem kvartalu 2021.
Ovaj rezultat je doveo EBITDA za tri kvartala na 2.583 miliona dolara, što omogućava MOL-u da dalje korigira smjernice za cijelu godinu kako bi dostigao ili čak premašio 3,2 milijarde dolara.
Organska kapitalna ulaganja bila su za 18 posto veća u odnosu na isti period prethodne godine, i iznose 360 miliona dolara, od čega je 68 miliona dolara potrošeno na transformacijske projekte, uključujući projekat Polyol. U međuvremenu, poremećaji na svjetskom tržištu, porast cijene roba, poteškoće u logistici i četvrti talas pandemije Covid-19 stvaraju sveukupno relativno nepredvidivo operativno okruženje.
Predsjednik i izvršni direktor Zsolt Hernádi kazao je da im njihovo snažno ostvarenje rezultata omogućava da dodatno unaprijede godišnje EBITDA smjernice, za koje se očekuje da će dostići ili čak premašiti 3,2 milijarde dolara. Istovremeno, porast cijena roba i posljedice pandemije predstavljaju značajan rizik za ekonomiju i stvaraju veoma nestabilno operativno okruženje.
Upstream je dao najveći doprinos slobodnom protoku novca u trećem kvartalu. EBITDA je porasla za 87 posto na godišnjem nivou na 396 miliona dolara, što je za 18 posto više u odnosu na snažan prethodni kvartal, zahvaljujući makro-ekonomskom okruženju. Obim proizvodnje je blago smanjen i rezultirao je sa 107,4 mboepd, zbog viših cijena sirove nafte koje su smanjile neto proizvodnju u ACG imovini u Azerbejdžanu i zbog prirodnog pada u Centralnoj i Istočnoj Evropi.
Downstream čista CCS EBITDA povećala se za 116 posto na 436 miliona dolara u odnosu na isti period prethodne godine, zahvaljujući snažnijim doprinosom petrohemije i prerade, oporavljajući se od minimuma iz 2020. Obim prodaje je u trećem kvartalu porastao za 7 posto u odnosu na isti period prethodne godine zbog veće regionalne potražnje za gorivom. Integrirana marža petrohemije se udvostručila u trećem kvartalu u odnosu na prethodnu godinu, ali je opala sa rekordno visokog nivoa koji je ostvaren u drugom kvartalu, zbog rasta cijena nafte i nižih cijena proizvoda polimera. Projekat izgradnje Polyol postrojenja je dobro napredovao i premašio je ukupan završetak od 89 posto na kraju trećeg kvartala 2021.
U trećem kvartalu 2021. godine Consumer Services EBITDA dostigla je 211 miliona dolara zahvaljujući oporavku obima prodaje u regionu koji podrazumijeva i non-fuel maržu. Potražnja za motornim gorivom premašila je nivo potrošnje u trećem kvartalu 2019. u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. Broj transakcija je porastao za +12 posto na godišnjem nivou, jer je u istom kvartalu prethodne godine na ponašanje klijenata utjecala situacija izazvana pandemijom. Broj Fresh Cornera porastao je na 1,028 u trećem kvartalu u odnosu na 1,008 u prethodnom kvartalu.
Gas Midstream EBITDA opala je u trećem kvartalu za 30 posto na godišnjem nivou na 30 miliona dolara, s obzirom da su i tranzitni i regulisani prihodi opali kao rezultat smanjenog prekograničnog kapaciteta i potražnje za prijenosom. I domaći i izvozni obim prijenosa dodatno su opali za 26 posto u trećem kvartalu u poređenju sa istim periodom 2020. Kapitalni rashodi su povećani zbog projekta srpsko-mađarskog gasnog interkonektora.
Sustainalytics ESG Izvještaj o procjeni rizika nastavlja da prepoznaje MOL-ove ESG napore i nedavno je MOL Grupa rangirana u Top 3 posto kompanija sa 7. najnižim rizikom među 256 globalnih partnera za naftu i gas u industrijskoj grupi. Materijalni problemi u vezi sa klimom i životnom sredinom dobili su niskorizične ocjene u kontekstu industrije nafte i gasa.