MoneyGram fondacija podržava stvaranje prostora za kreativno učenje u BiH

0
781
MoneyGram fondacija i Centar za obrazovne inicijative Step by Step promoviraju učenje i kreativnost

MoneyGram fondacija ima zadovoljstvo da najavi realizaciju projekta ‘Sobičak’ u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Centrom za obrazovne inicijative Step by Step (COI Step by Step). Projekt će omogućiti učenicima srednjih i osnovnih škola da dizajniraju i opreme multifunkcionalne prostore koji će postati prostorije za zajednički rast, učenje, podršku vršnjaka i društvenu koheziju, kao i za zabavu, odmor, te kvalitetnu i kreativnu upotrebu slobodnog vremena u njihovim školama.
“MoneyGram fondacija je odabrala da podrži projekt ‘Sobičak’ jer on kreira zajednice pozitivnog učenja za djecu u potrebi za dodatnom potporom. Uz pomoć ovog projekta oni će razviti kognitivnu inteligenciju koja će ih bolje pripremiti za život odrasle osobe“, rekao je Radu Pojoga, čelnik ključnih partnerstava MoneyGrama za Južnu Evropu.
Škole širom BiH će biti pozvane da apliciraju kako bi bile dijelom projekta ‘Sobičak’, od kojih će njih deset, pet stručnih srednjih škola i pet osnovnih škola, biti odabrane da učestvuju u kreiranju prvih ‘Sobičaka’.
“Ideja projekta ‘Sobičak’ je stvaranje prostora u školi koji je namijenjen samo učenicima, prostora koji su sami osmislili, uredili i o kojem vode brigu. No više od toga, to je prilika da potaknemo razvoj kretivnosti kod djece i mladih, damo im priliku da samostalno donose odluke, budu odgovorni, uzajamno se pomažu i podržavaju i uče od vršnjaka i starijih” rekla je dr. Radmila Rangelov Jusović, izvršna direktorica COI Step by Step.