Moratorij na kredite u FBiH produžen još dva mjeseca

0
619
Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH

Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) produžila je moratorij na kredite za još dva mjeseca iako je Vlada FBiH proglasila prestanak prirodne nesreće, rekao je direktor Agencije Jasmin Mahmuzić.
Mahmuzić je kazao da je FBA 28. maja donijela odluku o produženju moratorija na kredite kako bi se dao dodatni prostor klijentima i bankama.
“U periodu od dva mjeseca od dana prestanka stanja prirodne nesreće, klijenti s bankom mogu ugovoriti primjenu modaliteta koji će pomoći u narednom periodu da uspostave održiv model poslovanja i urednog izmirenja kreditnih obaveza prema bankama”, rekao je Mahmuzić za ‘Avaz’.
On je dodao da su svi uslovi propisani odlukom za dobijanje moratorija ili druge posebne mjere ostali nepromijenjeni. To znači da je izmjenama i dopunama odluke, bankama omogućen dodatni period za pronalaženje modaliteta klijentima za izmirenje kreditnih obaveza i postizanja odgovarajućeg poslovanja u nastalim uslovima.
Mahmuzić je dodao da je cilj donesenih mjera umanjenje posljedica pandemije koronavirusa i traženje adekvatnih modela za finansijski oporavak.