Mostarskim studentima predstavljena SASE i tržište kapitala

0
894
SASE ugostila studente ekonomije iz Mostara

U okviru redovnih edukacijskih aktivnosti, danas su Sarajevsku berzu-burzu (SASE) posjetili studenti druge godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ iz Mostara.
Tokom posjete, koja je dio kontinuirane saradnje između ove dvije institucije, upriličena je prezentacija o načinu rada i fukcionisanja berzanskog tržišta. Studenti su imali priliku upoznati se sa osnovnim informacijama o Sarajevskoj berzi, ulozi berze u ekonomiji, važnosti finansijskog tržišta, ali i sa konkretnim načinima kupovine i prodaje vrijednosnih papira putem berzanskog sistema trgovanja.
Rukovodilac Odjela trgovine i nadzora Sarajevske berze Ahmed Hodžić je upoznao studente sa stručnim zanimanjima, vezanim za tržište kapitala, kao što su ovlašteni broker i ovlašteni investicijski savjetnik na tržištu vrijednosnih papira. Također im je pojasnio berzu kao centralno mjesto povezivanja ponude i potražnje za vrijednosnim papirima.
Studenti, koji su u posjet SASE stigli u pratnji dva profesora, doc dr Armine Hubana i doc dr Gorana Ćurića, imali su mnogobrojna pitanja u vezi berzanskog trgovanja i lokalnog tržišta kapitala. Razgovarano je i novim trendovima na svjetskim tržištima, te o mogućnostima i perspektivama takvih tržišnih instrumenata na lokalnom tržištu. Cilj današnje edukacije bio je predstaviti berzu ovim mladim ljudima ‘očima brokera’, odnosno približiti im teoriju i praksu tržišta kapitala.
Sarajevska berza već dugi niz godina sarađuje sa univerzitetima, organizirajući workshop-ove, prezentacije, predavanja i druge edukativne aktivnosti, koje studentima pomažu u boljem razumijevanju tržišta kapitala i rada berze. Kroz ove saradnje studentima se približava finansijsko tržište i aktivnosti Sarajevske berze. Na taj način, SASE, kao društveno odgovorna kompanija i institucija od javnog interesa, daje svoj doprinos u edukaciji, obrazovanju i stručnom usmjeravanju i usavršavanju mladih ljudi, budućih visokoobrazovanih kadrova u BiH.