Mrežna platforma EU za pomoć turizmu: Re-open EU

0
845
Mrežna platforma EU korisna za sve koji putuju u EU, dostupne informacije na 24 jezika

Evropska komisija je pokrenula novi alat za pomoć turizmu – novu mrežnu platformu ‘Re-open EU’ na kojoj se mogu naći informacije na 24 službena jezika EU u stvarnom vremenu o granicama, dostupnim prevoznim sredstvima i turističkim uslugama, zdravstvenim i sigurnosnim mjerama u državama članicama.
Nova platforma, koja je prilagođena i upotrebi na mobilnim telefonima kao internet aplikacija, služi kao glavna referentna tačka za svakog ko putuje u EU jer su na njoj centralizirane ažurirane informacije od Komisije i država članica, saopćeno je iz Vanjskotrgovinske komore BiH.
Novom namjenskom internet stranicom Komisija želi pomoći uključenim preduzećima i zainteresiranim korisnicima da se lakše povežu, posebno pri putovanju u inostranstvo.
Evropska komisija će na platformi ‘Re-open EU’ davati i relevantne informacije o turističkoj ponudi u državama članicama, među ostalim o inicijativama EU-a kao što su evropske prijestonice pametnog turizma, evropske destinacije izvrsnosti (EDEN) i evropske prijestonice kulture.