Na aukciji trezorskih zapisa RS se zadužila još 43,2 miliona KM, a planirano 30 miliona KM

0
25
Dnevni promet oko 160 hiljada KM

Na današnjoj 85. aukciji trezorskih zapisa Republika Srpska se zadužila za dodatnih 43,2 miliona KM, iako je planirani iznos emisije bio 30 miliona KM.
U izvještaju sa današnje aukcije na Banjalučkoj berzi (BLSE) navodi se da je ukupan iznos pristiglih ponuda bio 43.306.344 KM, te da je prihvačen iznos od 43.247.428,95 KM. Najviša ponuđena cijena cijena od 100,0000 bila je uz 0,0% kamate, dok je najniža ponuđena cijena bila 98,0445 uz kamatnu stopu od 4,0%, što je ujedno i jedinstvena ravnotežna cijena i kamata.
Rok dospijeća danas emitovanih trezorskih zapisa RS je 20.06.2024. godine.
Inače, RS je za 26. decembar najavila i 83. aukciju trezorskih zapisa na Banjalučkoj berzi, s rokom dospjeća od šest mjeseci i planiranim zaduženjem od još 30 miliona KM. Hoće li to zaduženje biti i veće od planiranog (kao na današnjoj aukciji), ostaje da vidimo.