BLSE: U 2019. promet porastao 10,3%, na 472,13 miliona KM

0
669

Na Banjalučkoj berzi (BLSE) je u 2019. godini ostvaren ukupan promet u iznosu od 472.133.341 KM, što je u odnosu na 2018. godinu rast prometa za 10,27%.
Redovan promet je iznosio 86,3 miliona KM i manji je za 13,57% u odnosu na redovan promet prethodne godine. Porastao je redovan promet akcijama (13,16%), redovan promet fondovima (95%), dok je redovan promet obveznicama pao za 32,60%.
Na porast ukupnog prometa najveći uticaj su imale javne ponude obveznica i trezorskih zapisa Republike Srpske u vrijednosti od 325 miliona KM. U javnim ponudama je došlo do smanjenja kamatnih stopa po kojima se RS zadužuje. Kamatna stopa na trezorske zapise je pala na 0%, a kamatna stopa na sedmogodišnje obveznice je pala na 1,70%.
U 2019. godini zaključeno je ukupno 11.496 poslova iz redovnog trgovanja što je 14% više nego u 2018. godini, saopćeno je iz BLSE.
Proteklu godinu na Banjalučkoj berzi je obilježio promet dužničkim hartijama od vrijednosti. Promet obveznicama i trezorskim zapisima na primarnom i sekundarnom tržištu je iznosio 84% od ukupnog prometa. U deset najtrgovanijih hartija od vrijednosti sedam su obveznice Republike Srpske. Ovim je nastavljen višegodišnji trend pomjeranja fokusa investitora sa akcija na obveznice. Vrijednost indeksa obveznica Republike Srpske (ORS) je porasla za 6,92%. Ako se posmatra kretanje ORS indeksa od početka njegovog računanja (maj 2011. godine) investitori su mogli ostvariti zaradu od investiranja u obveznice RS od 179,76%.

Kretanje vrijednosti indeksa ORS (Izvor: BLSE)

Zabilježen je rast i ostalih indeksa. Vrijednost BIRS indeksa koji prati kretanje cijena na tržištu akcija je povećana za 9,34%, dok je vrijednost ERS10 indeksa koji prati kretanje cijena akcija iz sastava Elektroprivrede porasla za 13,05%.
Na tržištu akcija je porastao redovan promet i najviše se trgovalo akcijama Telekoma Srpske čija cijena je porasla za 14,46%. Telekom Srpske je akcionarsko društvo koje je isplatilo najveću dividendu u 2019. godini i akcionari su po osnovu dividende mogli da ostvare prinos od oko 12%. Zbog toga su i protekle godine akcije Telekoma Srpske bile najatraktivnije za male ulagače, navode iz BLSE.
Na tržištu novca u 2019. godini skopljeno je 4 REPO posla ukupne vrijednosti 2.826.682 KM. U REPO poslovima se vrši kratkoročno pozajmljivanje sredstava uz prenos vlasništva nad hartijama od vrijednosti koje služe kao kolateral. Svi REPO poslovi u 2019. godini su zaključeni sa državnim obveznicama.