Na ferijalni rad u Njemačku ove godine ići će 24 studenta iz BiH

0
196
Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Agencija za rad i zapošljavanje BiH od 2005. godine provodi program Ferijalnog rada studenata u SR Njemačkoj. Program je namijenjen studentima koji su redovni studenti univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini, koji nisu upisani u posljednju godinu studija, te koji imaju dobro vladanje njemačkim jezikom i spremni su za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca.
“Agencija za rad i zapošljavanje BiH svake godine putem svoje web stranice objavi javni poziv za program Ferijalnog rada u SR Njemačkoj za narednu godinu. Za 2021. godinu imali smo odobrenu kvotu od 50 studenata i rok za prijavu je bio do 22. marta”, rekao je Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Studenti su se mogli prijaviti ili direktno u Agenciju za rad i zapošljavanje BiH ili putem entitetskih zavoda za zapošljavanje prema sjedištu visokoškolske ustanove koju pohađaju. Nakon završetka procesa prijavljivanja, prijave se prosljeđuju u Centralni ured za posredovanje u zapošljavanju (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke, a od maja mjeseca počinju stizati radne ponude za studente te onda poslodavci direktno kontaktiraju studente i nude im poslove, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
“Ove godine je krajem marta završen proces prikupljanja prijava i 24 prijave će biti poslate u SR Njemačku. Od ovog broja 11 je prijava studentica, a 13 studenata. Spisak sa imenima odabranih kandidata će biti objavljen na web stranici Agencije”, rekao je Bandić.
On je dodao da će dobar dio studenata koji dobiju priliku da rade preko ovog programa i ostave dobar utisak kod poslodavaca i u narednim godinama nastaviti ići na sezonski rad u Njemačku na način da ih direktno kontaktiraju poslodavci.
“Ovo je jedan izrazito dobar program gdje mladi ljudi imaju priliku da steknu radno iskustvo, zarade novac za nastavak studija, usavrše njemački jezik i razviju radne navike”, naglasio je direktor Bandić te saopštio da u posljednjih 5 godina oko trideset studenata godišnje ode na rad u SR Njemačku, s izuzetkom 2020. godine kada odlazak u SR Njemačku nije bio moguć zbog pandemije Covid-19.