Na Igmanu održana prva javna aukcija drvnih sortimenata, više nema prodaje ‘na neviđeno’

0
716
Kupci su prije aukcije mogli na licu mjesta pogledali i ocijeniti ponuđene drvne sortimente

KJP Sarajevo-šume danas je na Igmanu održalo prvu javnu licitaciju (aukciju) za prodaju šumskih drvnih sortimenata, što je potpuno nova praksa prodaje drvnih resursa koju ovo preduzeće uvodi.
Kako je istakao direktor preduzeća Samir Omerović, na ovaj način KJP Sarajevo-šume žele na transparentniji način ponuditi kupcima kupovinu drvnih sortimenata, ali i podići vrijednost drveta kao jednog od najtraženijih i najvrijednijih resursa današnjice.
“Izdvojili smo najkvalitetnije drvo koje trenutno imamo na raspolaganju. To je drvo prve klase i vrlo vrijedno drvoprerađivačima. Da bismo danas održali ovu javnu aukciju s licitacijom, mi smo prethodno proveli potrebnu proceduru prijave pravnih subjekata koji su predali zapečaćene ponude i njih sedam je zadovoljilo uvjete koje su zakonom propisani”, pojasnio je direktor Omerović.
On je istakao i da učešće na ovoj licitaciji imaju pravo drvoprerađivači s prostora cijele Bosne i Hercegovine, pa i regije, za razliku od manjeg bh. entiteta i ostalih kantona u Federaciji BiH, gdje su prisutni različiti vidovi selekcije pravnih lica.
Ovaj model prodaje drvnih sortimenata zamijenit će dosadašnji uobičajeni način prodaje koji je podrazumjevao godišnje ugovore po principu sukcesivne licitacije na neviđeno, gdje je kupac licitirao za određenu vrstu, količinu i klasu drveta, putem ponude i prodaje na panju, odnosno u određenom odjelu kojim gospodari ovo preduzeće.
“Razlika između starih modela prodaje i aukcije jeste da su ranije prakse podrazumijevale prodaju ‘na neviđeno’, dok su na današnjoj aukciji potencijalni kupci prvo pogledali i ocijenili sortimente ovdje na licu mjesta, a zatim se nadmetali cijenama. Pobjeda na aukciji znači i da su trupci odmah spremni za otpremu”, istakao je Omerović.

Nova praksa prodaje drvnih resursa koju je uvelo KJP Sarajevo-šume

Ističe da ovaj način prodaje predstavlja prednost i za kupce i za preduzeće Sarajevo-šume, jer kupci mogu izabrati tačno ono drvo koje im je potrebno za njihovu proizvodnju, dok preduzeće postiže bolju tržišnu cijenu ovog vrijednog resursa i time direktno utjeće na bolje pozicioniranje drvnih sortimenata na tržištu.
Prvom aukcijom KJP Sarajevo-šume kupcima je ponudilo 350 kubika najboljih i najkvalitetnijih trupaca prve klase jele i smrče, srednjeg prečnika 45+ cm i dužine osam metara. Cilj aukcije prvenstveno je pronalazak novih, transparentnijih metoda prodaje i provodit će se jednom mjesečno tokom cijele godine.
Aukciji su prisustvovali i ministar privrede KS Adnan Delić i njegovi pomoćnici, kao predstavnici resornog ministarstva, a ovo je još jedan od načina kojima se želi unaprijediti rad javnih kantonalnih preduzeća u resoru privrede.