Na račune CBBiH uplaćeno 330 miliona eura brze pomoći MMF-a

0
426
Upravno vijeće CBBiH dalo odobrenje za imenovanje novog viceguvernera

Na odgovarajuće račune kod Centralne banke BiH (CBBiH), doznačena su sredstva po osnovu aranžmana Brze finansijske pomoći (RFI) Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), u ukupnom iznosu od 265,2 miliona SDR (oko 361 milion US dolara ili oko 333 miliona EUR).
MMF je početkom ove sedmice Bosni i Hercegovini odobrio kredit iz tzv. Instrumenta brzog finansiranja za borbu protiv pandemije koronavirusa i saniranje ekonomskih posljedica.
Podsjetimo, Vijeće ministara BiH na vanrednoj sjednici u utorak nije usvojilo odluku o povlačenju RFI sredstava od Međunarodnog monetarnog fonda. Povlačenje ovih sredstava MMF-a sa računa Centralne banke BiH moguće je tek nakon što Vijeće ministara usvoji pomenutu odluku.
Spor je nastao zbog člana 4. Odluke, prema kojem bi sredstva koja će biti dodijeljena kantonima vraćala Federacija BiH. Očekivati je, ipak, da će se uskoro riješiti i ovaj spor imajući u vidu neophodnost dodjele sredstava u cilju brže sanacije posljedica koronavirusa.

Vezani tekst: Vijeće ministara BiH nije donijelo odluku o povlačenju sredstava MMF-a