Nabavka novih tramvaja u Sarajevu: Raspisan tender u vrijednosti 30 miliona eura

0
352
Sredstva za nabavku novih tramvaja u Sarajevu obezbijeđena su putem zajma EBRD-a i EIB-a

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je, u sklopu aktivnosti realizacije kapitalnog projekta ‘Obnova voznog parka za javni linijski prijevoz putnika’, na web portalu za nabavke Evropske banke za obnovu i razvoj – ECEPP, objavilo 20. juna tender pod nazivom ‘Nabavka novih tramvaja u Sarajevu’ u vrijednosti od 30 miliona eura.
Finansijska sredstva obezbijeđena su putem zajma EBRD-a i EIB-a, a sama procedura provođenja nabavke, te odabira dobavljača vrši se u skladu sa politikama i pravilima nabavki EBRD-a.
U konkretnom slučaju, radi se o međunarodnoj nabavci vozila, koja se provodi putem jednofaznog otvorenog postupka sa pretkvalifikacijom. Rok za dostavu i otvaranje aplikacija je 20.07.2020. godine, a aplikacije mogu dostaviti zainteresovane firme iz svih zemalja koje su registrovane na portalu Evropske banke za obnovu i razvoj: https://ecepp.ebrd.com/.
Svi ponuđači koji budu pretkvalifikovani će biti pozvani da dostave svoje ponude. Očekuje se da bi ugovor za isporuku tramvaja trebao biti dodijeljen do kraja godine, saopćeno je iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.