Nacionalnom parku Una sredstva za izradu dokumentacije za upis na listu UNESCO-a

0
681
Edita Đapo i Amarildo Mulić potpisali ugovor

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i direktor JU Nacionalni park Una Amarildo Mulić danas su potpisali ugovor koji omogućava početak procesa izrade Nominacionog fajla za upis Martinbrodskih slapova na listu UNESCO-a.
U okviru programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za 2019. godinu, izdvojeno je 70.000 KM za programe izrade nominacionih fajlova zaštićenih područja – Nacionalnog parka Una – Vodopada Milančev buk u mjestu Martin Brod i pećine Vjetrenica, koji se nalaze na Tentativnoj listi UNESCO-a.
Federalno ministarstvo je u ovoj godini, zajedno sa Državnom komisijom BiH za saradnju sa UNESCO-om, iniciralo pokretanje procesa nominiranja dva mikrolokaliteta Nacionalnog parka Una za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a, vodopada Milančev buk u Martin-Brodu i Štrbačkog buka u Nacionalnom parku Una, odnosno najveće prirodne vrijednosti tog zaštićenog područja – sedrene barijere.
Obzirom da je rijeka Una spoj raznolikog i očuvanog prirodnog krajolika izuzetne ljepote i bogate kulturno-istorijske baštine i uzimajući u obzir zajednički cilj zaštite prirodnog naslijeđa, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo od Državne komisije za saradnju sa UNESCO-m održavanje zajedničkog sastanka na rijeci Uni s predstavnicima Komisije Republike Hrvatske za saradnju sa UNESCO-m, s ciljem zajedničke kandidature Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za nominaciju Štrbačkog Buka za upis na listu svjetske baštine.
Očuvanje i zaštita svih ovih vrijednosti za buduće generacije temeljna je odrednica održivosti tradicionalnih djelatnosti lokalnog stanovništva: ribolova, lova, šumarstva i poljoprivrede, ali i ostalih djelatnosti, kao što su turizam, rekreacija, edukacija i naučna istraživanja, jer samo turizam zasnovan na prirodi podržava integralno i efikasno upravljanje zaštićenim područjima, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.