Nadzorni odbor raspisuje javni natjecaj za izbor direktora Aluminija

0
1160
Vlada FBiH prihvatila ponudu Abraham grupacije o zakupu dijela imovine Aluminija Mostar

Nadzorni odbor Aluminija d.d. Mostar, pod predsjedavanjem dr. sc. Zdenka Klepića, donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor direktora Aluminija d.d. Mostar na četverogodišnje mandatno razdoblje. Natječaj će biti objavljen 1. februara, s naznačenim uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati.
Ova odluka je donesena na sjednici NO-a, tokom koje je razmatrana i Odluka sa Skupštine dioničara Aluminija od 11.01.2019. kojom vlasnici odnosno njihovi zakonski opunomoćenici, nisu usvojili Finansijski izvještaj Aluminija za 2017. godinu.
“Zaključak je Skupštine kako je nužno poduzeti korake u smjeru otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, a osim v.d. Uprave i stručnih službi Društva, aktivnu ulogu u otklanjanju tih nepravilnosti mora imati i vanjski revizor, kao i članovi Odbora za reviziju Aluminija. Nadalje, razmatrali smo i neovisni pregled poslovanja Aluminija kojeg je napravila međunarodna revizorska kuća KPMG, zajedno s prijedlogom koncepta mjera financijskoga restrukturiranja. Zaključeno je kako te dokumente Uprava Društva treba žurno dostaviti Vladi FBiH i drugim dioničarima, a sve pobrojane mjere financijskoga restrukturiranja obvezno uklopiti u Plan restrukturiranja tvornice”, komentirao je predsjednik NO-a, dodavši kako je v.d. direktora Aluminija Dražen Pandža upoznao članove Nadzornog odbora s trenutačnim stanjem u Društvu.