Najavljeno prvo povećanje invalidnina u posljednih pet godina u FBiH

0
1955
Vlada FBiH donijela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH danas je razmatrala Prednacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i dala punu podršku što hitnijem sistemskom rješavanju ovog važnog društvenog problema.
Kako je riječ o pitanju u čijem rješavanju svoje obaveze imaju i drugi nivoi vlasti u Federaciji BiH, u što kraćem roku će biti zatraženo mišljenje svih kantona, Saveza gradova i općina i MMF-a.
Do tada, kako je danas zaključeno, Federalna vlada će odmah početi da radi na rješavanju pitanja koja su, prema razmatranom tekstu Prednacrta zakona, nesporno u nadležnosti Vade FBiH.
Tako je danas Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata zaduženo da, za narednu sjednicu, pripremi prijedlog Uredbe o pravu na osnovno osiguranje demobilisanih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Prema ovoj Uredbi pravo na osnovno osiguranje će moći ostvariti demobilisani branilac muškarac stariji od 60 godina i žena demobilisani branilac starija od 50 godina.
Uz ovo, Ministarstvo je zajedno s Federalnim zavodom za zapošljavanje, zaduženo da odmah aktivira i stavi u proceduru projekte i programe zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija.
Hitna obaveza, po današnjem zaključku, je da resorno federalno ministarstvo pripremi prijedloge odluka o utvrđivanju osnovice o obračunu mjesečnih naknada za invalidnine u 2018. godini i usklađivanje isplatnog koeficijenta s troškovima života, što bi trebalo dovesti do prvog povećanja invalidnina u posljednjih pet godina.
Vlada Federacije BiH je još jednom podržala, kao potpuno opravdan, zahtjev demobilisanih branilaca za uspostavu i objavu Jedinstvenog registra branilaca i korisnika boračko invalidske zašitite i naložila Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, da do slijedeće sjednice, predloži modele objave ovog dokumenta.
Istovremeno, još jednom je Federalna vlada pozvala kantone, koji to nisu uradili, da u što kraćem roku završe unošenje podataka u Jedinstveni registar.