Naknade pripadnicima boračke populacije uskoro i putem BH Pošte

0
498
Stariji korisnici boračke naknade zbog bolesti ili drugih razloga sve teže su išli po novac u banke

Iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata danas je saopćeno da je potpisan ugovor o poslovnoj saradnji s JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo o postupku isplata novčanih naknada korisnicima prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, u skladu s federalnim propisima.
Time je data mogućnost izbora korisnicima branilačko-invalidskih naknada da iste primaju na adresu putem BH Pošte ili, kao i do sada, na račune u bankama.
“Razlog za ovakvu poslovnu saradnju je velik broj molbi i upita korisnika koji su željeli da naknade na njihove adrese dostavljaju poštari putem JP BH Pošta. Imajući u vidu da je među korisnicima veliki broj starijih ljudi, bolesnih, teško pokretnih, odnosno onih koji nisu u mogućnosti odlaziti u banke i čekati u redovima kako bi preuzeli svoje naknade, Ministarstvo se uključilo u rješavanje ovog pitanja”, rekao je pomoćnik ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo.
Predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih branilaca FBiH Almin Škrijelj rekao je da je ovo veliko olakšanje za populaciju koju on predstavlja, jer je veliki broj roditelja poginulih branilaca koji su oboljeli ili žive u mjestima gdje nema filijala banaka kako bi preuzimali svoje naknade. Izrazio je zahvalnost Ministarstvu i uposlenicima koji su prepoznali značaj ovakve poslovne saradnje za boračku populaciju.
“Sada smo ljudima ponudili mogućnost izbora, da odluče da li će naknade i dalje preuzimati putem banke ili će se odlučiti na usluge JP BH Pošta i to je najmanje što smo mogli učiniti. Imajući u vidu pritisak i molbe naših korisnika u prethodnom periodu očekujem da će značajan broj naših korisnika s radošću dočekati ovu vijest i da ćemo im olakšati preuzimanje njihovih naknada”, rekao je predsjednik Saveza RVI FBiH Esad Delić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.