Nakon 60 godina počinje rekonstrukcija tramvajske pruge Marijin Dvor – Ilidža

Predviđena rekonstrukcija tramvajske pruge od Marijin Dvora do Ilidže ukupne je dužine 21,4 kilometra

0
397
Izmjena režima saobraćaja zbog rekonstrukcije tramvajske pruge u Sarajevu

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta potpisao je danas ugovor sa konzorcijem dvije firme iz Kine – China Shandong International Economic&Technical Cooperation Group Ltd. i China Railway No.10 Enginerring Group, koje će raditi na rekonstrukciji tramvajske pruge u Sarajevu. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 20,4 miliona eura.
Projekt rekonstrukcije je podijeljen na šest funkcionalnih cjelina i njime je predviđena rekonstrukcija pruge od Marijin Dvora do Ilidže, ukupne dužine od 21,4 kilometra.
“Ovo je veliki dan za Sarajevo, jer nakon više od 60 godina prvi put se kompletna pruga Marijin Dvor – Ilidža obnavlja”, rekao je ministar Šteta i dodao da će izvođač radova u posao biti uveden najdalje 28 dana od dana potpisa ugovora.

Ministar Šteta potpisao ugovor sa predstavnikom konzorcija dvije firme iz Kine

Firme koje će raditi na rekonstrukciji sarajevske pruge su do sada bile angažovane na velikim projektima širom svijeta i obje u svojim portfolijima imaju značajan broj referenci kada je riječ o izgradnji zahtjevnih željezničkih projekata.
Sredstva za realizaciju projekta obnove pruge obezbijeđena su putem zajma kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), po čijim pravilima se vršila procedura izbora izvođača radova.