Nakon devet godina trajno riješen problem: Grijanje u Kampusu UNSA preuzele Toplane

0
444
Ugovor su potpisali rektor Škrijelj i direktor Toplana Đogić, te ministri Krivić i Glamoč

Današnjim potpisivanjem ugovora o korištenju i održavanju termoenergetskog postrojenja za proizvodnju toplotne energije između Univerziteta u Sarajevu i KJKP Toplane, te ministarstava za obrazovanje, nauku i mlade i komunalne privrede i infrastrukture, trajno je riješen dugogodišnji problem grijanja u Kampusu UNSA.
Ugovor su potpisali rektor Rifat Škrijelj i v.d. direktora Toplana Amel Đogić, te ministri Anis Krivić i Nihada Glamoč, u prisustvu kantonalnog premijera Marija Nenadića.
Prema ovom ugovoru, UNSA će predati Toplanama na korištenje i održavanje kotlovnicu, podstanicu, instalacije, opremu, prateće prostorije i distributivnu mrežu u Kampusu i izvan njega, radi isporuke toplotne energije.
Grijanje iz sistema Toplana korisnicima objekata u Kampusu će biti uspostavljeno za nekoliko dana, odnosno nakon što se obavi redovan servis na kotlovnici i podstanici.
Premijer Nenadić je kazao kako je sretan da je Vlada konačno riješila ovaj dugogodišnji problem te više nikada neće biti dovedeno u pitanje grijanje korisnika Kampusa.
Rektor Škrijelj je naglasio da je ovim Ugovorom problem trajno riješen, a na to se čekalo devet godina, jer je još 2011. godine donesen zaključak da Toplane preuzmu kotlovnicu u Kampusu.
Ministar Krivić je istakao da će studenti zasigurno osjetiti razliku u boljem grijanju, a prelaskom na sistem Toplana ostvarit će se i uštede na računima za oko 350.000 KM na godišnjem nivou.
V.d. direktora Toplana, Đogić je istakao da je ugovorom predviđen prelazak u vlasništvo ovog preduzeća dijela zemljišta na kojem se nalazi kotlovnica. Tu će se graditi veliko postrojenje na koje će biti priključen i veći broj objekata, čija je gradnja planirana regulacionim planom.