Nakon izgradnje državnog zatvora ostalo 2,1 milion KM, gdje će otići taj višak novca?

0
331
Preraspodjelom sredstava omogućava se državnom zatvoru da redovno izmiruje svoje obaveze

Vijeće ministara usvojilo je izvještaj Ministarstva pravde o realizaciji Projekta izgradnje Državnog zavoda BiH, a preostala neutrošena sredstva ovog projekta iz budžeta BiH u iznosu 2.115.650,55 KM ostaju na Jedinstvenom računu trezora BiH. Vijeće ministara će donijeti odluku o namjeni ovih sredstava.
Objekat Zavoda je završen sa više od 170.000 eura nižim iznosom od ugovorenog, a da je pri tome potpuno i u cijelosti osiguran kvalitet radova, kao i identičnost projektovanih materijala i zahtjeva.
Planirana sredstva za državni zatvor smještajnog kapaciteta za 298 osuđenika i 50 pritvorenika Suda BiH iznosili su 39,6 miliona eura i obezbijeđena su iz kredita donacija, sredstava tehničke pomoći, a udio države BiH iznosio je oko 7,95 miliona eura.