Nakon Zovka, na tržištu BiH gasi se i VGT osiguranje

0
8050
GRAWE osiguranje Sarajevo pripojilo VGT osiguranje

Autor: M.Pe. / Profitiraj.ba

Na tržištu Bosne i Hercegovine do kraja prošle godine poslovalo je čak 27 osiguravajućih društava što je u odnosu na veličinu našeg tržišta svojevrstan rekord, na što su upozoravali brojni stručnjaci iz osiguravateljne struke.
Nagovještaj okrupnjavanja tržišta i smanjenju broja osiguravatelja u BiH potaknut je prošlogodišnjim akvizicijama, a prvi osiguravatelj koji je u 2018. godini prestao s radom bilo je Zovko osiguranje. Ovaj osiguravatelj iz Žepča krajem 2017. pripojeno je Bosna-Suncu osiguranju, da bi od januara 2018. i BSO promijenio naziv i sada posluje kao Adriatic osiguranje, u sastavu Koncerna Agram (kao i Euroherc osiguranje).
I VGT osiguranje iz Visokog uskoro će zvanično prestati s radom, a pravni sljednik biće Grawe osiguranje iz Sarajevo.
Kako saznaje poslovni portal Profitiraj.ba, vanredne Skupštine dioničara ova dva osiguravajuća društva danas bi trebalo pored Plana reorganizacije donijeti i odluku o pripajanju VGT-a Grawe osiguranju Sarajevo.
Prethodnu odluku o reorganizaciji donijeli su Nadzorni odbori Grawe i VGT-a (početkom februara ove godine), nakon što je prije godinu dana austrijsko Grawe za 17,83 miliona KM kupilo VGT, te da je za tu akviziciju bilo potrebno i odobrenje Konkurencijskog vijeća BiH.
Razlozi za namjeravanu reorganizaciju su u činjenici da su oba ova osiguravajuća društva supsidijari dioničkog društva Grazer Wechselseitige Versicherung AG (Grawe), da su vlasnički povezani i da obavljaju djelatnost u oblasti osiguranja.
Kako je navedeno u odluci Nadzornog odbora namjeravana reorganizacija provođenjem statusne promjene pripajanja u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, vrši se prijenosom cjelokupne imovine, prava i obaveza VGT osiguranja, društvu Grawe osiguranje d.d. Sarajevo.
Ovo pripajanje VGT osiguranja Grawe-u bio je logičan slijed nakon prošlogodišnje akvizicije koju je Grawe iskoristilo za jačanje svoje pozicije na tržištu BiH, prvenstveno u segmentu neživotnih osiguranja (što je zapravo bio i cilj te akvizicije jer je VGT u portfelju imao samo neživotno osiguranje sa fokusom na auto-odgovornost), dok je istovremeno VGT osiguranje bilježilo konstantan pad premije.
Prošlu godinu je, naime, VGT završilo na 20. mjestu od ukupno 27. osigurvatelja koje posluju u BiH, sa premijom od 13,73 miliona KM što je na godišnjem nivou pad od 46,2 posto (premija u 2016. bila 25,54 miliona KM). Istovremeno, Grawe je povećao premiju za 32,2 posto, na 42,84 miliona KM u odnosu na 32,41 miliona iz 2016. godine.
Taj trend nastavljen je i u januaru 2018. godine kada jeVGT osiguranje imalo premijski pad od čak 92,4 posto. Prema preliminarnim podacima Agencije za osiguranje FBiH, premija VGT osiguranja na kraju januara 2018. iznosila je oko 130 hiljada KM, dok je godinu ranije premija bila preko 1,7 miliona KM. S druge strane, Grawe je povećalo premiju za 40,4 posto, na 3,39 miliona sa 2,41 miliona KM.
Od akvizicijskih procesa u BiH pomenimo i da je austrijski Vienna Insurance Group – VIG, (vlasnik Wiener osiguranja Banja Luka), kupio i Merkur osiguranje Sarajevo za 25,4 miliona KM (kupoprodajna realizacija na Sarajevskoj berzi završena prošlog mjeseca), ali će ono nastaviti poslovati kao poseban brend.
Nema sumnje da je austrijski VIG akvizicijom Merkur osiguranja osnažio svoju poziciju u BiH, budući da je ukupno generisana premija njene dvije članice na kraju prošle godine iznosila 65,59 miliona KM te da zbirno imaju 9,6 posto udjela (3. mjesto) na tržištu BiH.