Naplata javnih prihoda RS premašila 2,5 milijarde KM

0
374
Poreska uprava Republike Srpske ove godine prikupila značajno više javnih prihoda

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih deset mjeseci 2022. godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 2,565 milijardi maraka, što je za 307,6 miliona KM ili 14 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.
Posmatrano po pojedinim grupama javnih prihoda, evidentno je da je naplata direktnih poreza veća za 37%, doprinosa za 10%, a ostalih javnih prihoda za 5%, dok je istovremeno naplata za 9% veća u odnosu na planirane projekcije za deset mjeseci ove godine.
Doprinosi su naplaćeni u iznosu od 1,607 milijardi KM, što je za 140,1 miliona KM više nego u istom periodu 2021. godine, iako je došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 odsto. Naplata doprinosa za Fond PIO i Fond dječje zaštite veća je za po 15%, za Zavod za zapošljavanje naplata je veća za 14%, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja na istom nivou kao u istom periodu prošle godine.
Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od oko 553,1 miliona KM, što je za 149,1 miliona maraka više nego u istom periodu prehodne godine. Najveći rast se i dalje bilježi kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 295,6 miliona KM, što je za 96,4 miliona KM ili 48% više nego u prvih deset mjeseci prošle godine. Pored toga, rast naplate kod direktnih poreza bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 218,4 miliona KM, što je za 31% više u odnosu na period januar-oktobar prethodne godine. Takođe, veća naplata je ostvarena i kod poreza na nepokretnosti i poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i to za jedan, odnosno šest odsto.
Kod ostalih javnih prihoda, naplata je u prvih deset mjeseci ove godine iznosila 404,6 miliona maraka, što je za 18,4 miliona KM više u odnosu na isti period lani, uz rast naplate prihoda od kazni i naknada za priređivanje igara na sreću od 20%, odnosno 35%, dok je nešto manja naplata zabilježena kod taksi i naknada upravo zbog toga što je došlo do umanjenja ili ukidanja naplate određenih taksi.
Što se tiče samo oktobra ove godine, naplata je iznosila 242,6 miliona KM, što je za 22,9 miliona maraka ili 10 procenata više nego u istom mjesecu prošle godine, pri čemu je naplata direktnih poreza veća za 28%, doprinosa za 8%, a ostalih javnih prihoda za četiri procenta, saopštila je Poreska uprava RS.