Naredbe i preporuke Kriznog štaba FMZ-a produžene za 14 dana

Svi indikatori u porastu, a najviše broja pacijenata na respiratoru za 53,3%, smrtnih slučajeva za 28,9% i novopotvrđenih slučajeva oboljenja za 15,3%

0
269
Covid-19: Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 41,8 slučajeva na 100.000 stanovnika

Vlada FBiH je danas usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u Federaciji BiH na dan 20.9.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.
Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 23.9.2021. godine. Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini.
U informaciji Kriznog štaba FMZ-a je navedeno da je u 37. sedmici, u odnosu na prethodnu, zabilježen rast svih indikatora, a najviše broja pacijenata na respiratoru za 53,3 posto, smrtnih slučajeva za 28,9 posto i novopotvrđenih slučajeva oboljenja za 15,3 posto.
Na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 139,3 slučaja na 100.000 stanovnika, a najviša je u Sarajevskom, Hercegovački-neretvanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu.