Nastavak gradnje autoputa na poddionici Nemila-Donja Gračanica

0
1171
Eksproprijacija nekretnina preduslov je za izgradnju autoceste na dionici Nemila - Donja Gračanica (Zenica sjever)

Vijeće ministara BiH utvrdilo je dva prijedloga sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekt autoputa na Koridoru 5c, poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever), komponente A i B.
Riječ je izgradnji 17,65 km duge dionice autoputa Nemila – Donja Gračanica, odnosno poddionica, Nemila – Vranduk u dužini 5,7 km, Vranduk – Ponirak 5,07 km i Ponirak – Donja Gračanica 6,9 km. Vrijednost zajma za komponentu A je 27.150.000 američkih dolara, a za komponentu B 24,3 miliona eura.
Rok otplate ovih zajmova je 20 godina za komponentu A uz pet godina grejs perioda, a za komponentu B 18 godina i četiri godine grejs perioda. Zajmovi su alocirani na Federaciju BiH.