Nastavlja se dijalog BiH i EU u okviru Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo

0
134
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju sedmog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji će se održati 16.11.2023. godine, putem online platforme.
Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH će u suradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i nadležnim službama Evropske komisije provesti nužne radnje za održavanje sedmog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH.
Delegacije BiH i EU-a tokom sastanka razgovarat će, među ostalim, o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u trgovinskim i tržišnim aspektima, razvoju bilateralnih trgovinskih odnosa u sektorima poljoprivrede i ribarstva te usklađivanju propisa BiH sa zakonodavstvom EU-a u fitosanitarnoj, veterinarskoj i oblasti sigurnosti hrane.
Istodobno je Vijeće ministara BiH pozvalo sve one koji sudjeluju u radnim grupama da ispune svoje obaveze kako bi se ubrzali procesi i aktivnosti u cilju usvajanja programa integriranja.