NBS: Devizne rezerve Srbije na polugodištu 11,6 milijardi eura

0
254
NBS dogovorila sa bankama da u narednih godinu dana ne povećavaju cijenu usluga

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) na kraju juna iznosile su 14,09 milijardi eura. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbjeđuje se pokrivenost novčane mase od 132% i više od šest mjeseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, saopšteno je iz NBS.
Neto devizne rezerve, odnosno devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima na kraju juna iznosile su 11,59 milijardi eura.
Na kraju juna bruto devizne rezerve bile su za 89,8 miliona eura niže nego na kraju prethodnog mjeseca, što je rezultat prvenstveno neto odliva po osnovu plaćanja obaveza države u iznosu od 229,7 miliona eura. Ostale transakcije koje su tokom juna uticale na stanje deviznih rezervi imale su pozitivan efekat (ukupno neto 139,9 miliona eura), navodi NBS.
Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u junu iznosio je 496,6 miliona eura i bio je za 34,2 miliona eura veći nego u prethodnom mjesecu. U prvih šest mjeseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 3,1 milijardi eura.
U junu, kao i od početka ove godine, vrednost dinara prema euru gotovo je nepromijenjena. NBS je na međubankarskom deviznom tržištu u junu kupila 325 miliona eura, dok je od početka godine NBS radi održavanja relativne stabilnosti na deviznom tržištu, kupila 320 miliona eura.