Nekontrolisana gradnja u zoni Aerodroma Sarajevo koči njegov dalji razvoj

0
306
Odlična godina za Međunarodni aerodrom Sarajevo

Vlada FBiH utvrdila je prijedlog Odluke kojom se područje ‘Međunarodni aerodrom Sarajevo’, koje se nalazi na teritoriji Federacije BiH utvrđuje kao područje od značaja za Federaciju BiH. Prijedlog ove odluke bit će upućen Parlamentu FBiH na razmatranje.
Razlog za donošenje ove odluke je potreba za planskim upravljanjem, korištenjem zemljišta i zaštite prostora Federacije BiH, kao naročito vrijednog i ograničenog dobra, što trenutno nije slučaj.
U obrazloženju Federalnog ministarstvo prostornog uređenja, a na osnovu dostavljenog izvještaja JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, navodi se da su neplanska gradnja oko aerodroma, sukob nadležnosti i suprotni interesi nižih nivoa vlasti i lokalnih zajednica, doprinijeli da aerodrom djelimično ne ispunjava uslove propisane domaćom i međunarodnom regulativom, što je dovelo u pitanje recertifikaciju aerodroma od Direkcije za civilnu avijaciju (BiH-BHDCA), kao i nadzor nadležnih međunarodnih institucija. To se prije svega odnosi na propisanu najmanju širinu osnovne staze za instrumentalni prilaz (precizni i neprecizni) od 140 metara, sa svake strane uzdužne središnje osovine uzletno-sletne staze.
Također, navedeno je da nekontrolisana i neplanska gradnja u zoni aerodroma dovodi do smanjenjenja upotrebljivosti aerodroma i onemogućava njegov dalji razvoj i uvođenje novih tehnologija. Ovi nedostaci su konstatovani u izvještaju stručnog tima Direkcije za civilnu avijaciju.
Stoga je neophodno planski zaštititi područje van perimetarske ograde aerodroma od neplanske gradnje s ciljem buduće eksproprijacije nekretnina u površinama koje nisu već obuhvaćene propisanom obaveznom širinom osnovne uzletno-sletne staze.
Donošenjem ove odluke stvorit će se predpostavke za izradu Prostornog plana ‘Medunarodni aerodrom Sarajevo’, kojim će se omogućiti planski razvoj ovog aerodroma, a što je ne samo interes Federacije, već i države Bosne i Hercegovine i svih nižih nivoa vlasti kantona i opština.
Uz ostalo, ovim prostornim planom treba se definisati prostor međunarodnog aerodroma koji je u nadležnosti Federacije BiH i prostori koji ostaju u nadležnosti kantona i opština.